ICCS- TEMİZ KÖMÜR TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ VE FORUMU | 18 – 19 Nisan 2019

previous arrow
next arrow
Slider

SPONSORLAR

İMBAT

Ana Sponsor

Ercan Şirketler Topluluğu

Platin Sponsor

Çiftay Ardem

Platin Sponsor

Castrol

Platin Sponsor

Yeni Anadolu

Platin Sponsor

Aksa Enerji

Platin Sponsor

EÜAŞ

Program Partneri

Garanti Koza

Altın Sponsor

Hidrogen

Altın Sponsor

BDP

Yaka İpi ve Personel Kıyafeti Sponsoru

Cotecna

Yaka Kartı Sponsoru

Mfa Maske

Delege Çantası Sponsoru

Labris

Gümüş Sponsor

Suez

Delege Bloknot Sponsoru

Zitron

Delege Kalemi Sponsorluğu

Madencilik Türkiye

Medya Sponsoru

Bey 1 Grup

Sektörel Sponsor

Wison

Sektörel Sponsor

Özerband

Sektörel Sponsor

Erkom

Sektörel Sponsor

BKİ

Sektörel Sponsor

SDA

Sektörel Sponsor

TKİ

Sektörel Sponsor

Yücel Kauçuk

Sektörel Sponsor

TMD

Sektörel Sponsor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 KATILIMCILARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDYA PARTNERLERİ

 

 

 

SAYIN SEKTÖR TEMSİLCİSİ

Bilindiği üzere, son günlerde enerjide dışa bağımlılığın artması, artan kömür ithalatı nedeni ile cari açığın olumsuz etkilenmesi, hammadde arz güvenliğindeki risk, istihdam ihtiyacı ve yaratacağı katma değer nedeni ile kömürün önemi artmıştır. Diğer yandan iş kazaları ve çevresel faktörler de kamu oyunda kömür için olumsuz bir algı yaratılmasına sebep olmuştur. Bu konudaki sosyal ihtiyaç nedeni ile yerli kömür üreticileri ve yerli kömüre dayalı termik santral yatırımcıları bir araya gelerek Ocak 2015 de Kömür Üreticileri Derneği’ni kurmuşlardır.

Amacımız, ülkemiz kömür madenciliğini geliştirmek, yerli sanayinin gelişmesine öncülük etmek, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili önlemler ve ortak çözümler geliştirmek, çevre konusunda ortaya çıkan olumsuz algıyı düzeltmek, kamu ve üçüncü şahıslar nezdinde sektörü temsil etmektir. Kurulduğu günden bu yana, kömür madenciliği ve yerli kömüre dayalı termik santrallere verilen desteklerde kamunun tek muhatabı olarak, üretilen veriler, hazırlanan etki analizleri ve raporlarda Derneğimizin katkısı büyüktür. Derneğimiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteği ile 18-19 Mayıs 2017 tarihlerinde yüksek bir katılım ile Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi ve Sergisi’nin ilkini başarı ile gerçekleştirmiştir.

Derneğimiz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteği ile, 10-11 Nisan 2018’de iki gün olarak yapmayı planladığımız “II. Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi ve Sergisi”, yerli kömür madenciliği ve yerli kömür bazlı elektrik üretimi ana konusunda, özel ve kamu olarak, yurt içi ve yurt dışındaki, mühendisleri, danışmanları, üniversite ve AR-GE kuruluşlarını, yatırımcıları, finans kuruluşlarını, madenci ve santral yatırımcılarını bir araya getirecektir.

Derneğimiz üye ve kardeş şirketlerin karar verici temsilcileri, kömür madenciliği ve termik santrallere ürün ve/veya hizmet sunmak isteyen tedarikçiler ile iki gün boyunca yüz yüze görüşmeler için hazır olacaklardır. Sektörün önemli kurumlarından olan şirketinizin de yer alması, Zirvenin amacına ulaşmasında önemli rol oynayacağı düşünülmektedir.

Saygılarımızla,
Kömür Üreticileri Derneği
KÖMÜRDER
Yönetim Kurulu Başkanı
Muzaffer POLAT

SAYILARLA 2018

Yerli Katılımcı

Uluslararası Katılımcı

Konuşmacı

Sponsor

Stant

dakika B2B Görüşme

Oturum (720 min.)

metrekare Fuar Alanı

Mail Listemize

Kaydolun

  • Bu alan doğrulama amaçları içindir ve değiştirilmemelidir.

Zirve ve Fuar Alanı

Pullman İstanbul Airport Hotel & Convention Center

Slider