IV. TEMİZ KÖMÜR TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ, 3-4 Kasım 2021, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü

Zirve Yeri

İstanbul Teknik Üniversitesi
Süleyman Demirel Kültür Merkezi

Slider