IV. TEMİZ KÖMÜR TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ, 3-4 Kasım 2021, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü

Katılımcı Profili

 • Hükümet temsilcileri, düzenleyiciler ve enerji yetkilileri
 • Kömür madeni işletmeleri
 • Gübre üreticileri
 • Yağ ve gaz şirketleri
 • Enerji şirketleri
 • Finansörler
 • Yatırımcılar
 • Gazlaştırma teknolojileri lisansçıları
 • Teknoloji çözümleri ve servis sağlayıcıları
 • Gaz işleme ve sülfür kazanımı teknolojileri şirketleri
 • EPC şirketleri
 • Atık su arıtımı ve çevresel hizmetler
 • Araştırma kurumları
 • İlgili dernek ve birlikler

Zirve Yeri

İstanbul Teknik Üniversitesi
Süleyman Demirel Kültür Merkezi

Slider